Fylkesstyret i Troms bondelag 2013/2014:

Asgeir Slåttnes - leder

Svein Olav Thomassen - nestleder

Bernhard Halvorsen

Mette Pedersen Anfeltmo

Rune Håkstad

Daniel Arne Hansen (1. vara)

Brita Kjelstrup Køhl (representant for bygdekvinnelaget)