Norturas Svein-Inge Jakobsen var først ute og presenterte anlegget i Målselv. De produserer i dag 6600 tonn pølser/deiger noe som utgjør mer enn slaktekvantumet i Målselv. Slakteriet har utfordringer med tilgang på råstoff i perioder, og får tilførsel av slakt både fra Karasjok og Bjerka. Målsetningen fremover er en satsing på nordnorske kvalitetsvarer og de ønsker å være sentrale i det arktiske landbruket.

Presentasjonen av Tine sitt anlegg på Storsteinnes, ved Jan Vidar Olsen, ble entusiastisk lagt frem. Vi fikk en innføring i ostene som er unike for produksjonslokalene i Troms, og  bedriften er en viktig lokal arbeidsplass. Meieriet tar i mot 40 % av all geitemelk som produseres i Norge og har drevet brunost siden 1925. Kvalitet og kompetanse er hovedfokus i dag, og de ønsker også å være en del av det arktiske landbruket. I 2010 ble nøkkelosten fra Storsteinnes premiert i en internasjonal matkonkurranse i Danmark, og ble best av 770 oster. Anlegget er en betydelig verdiskaper i lokalsamfunnet og ser fremover for å få bedre inntjeninga, og sikre sysselsettingen. Bekymringene ligger i tilgang på råstoff i fylket, og er avhengige av melk også fra Finnmark. Kurvene som viser dagens utvikling, med stadig færre leverandører og mindre melkemengde, må snus for å kunne møte fremtiden med gode utsikter.

Øystein Ballari fra Bioforsk Nord Holt ga en informativ presentasjon om verdens behov for matproduksjon og energi, og utfordringer når det kommer til klimaendringer og konkurransen om areal. Det spesielle med norsk matproduksjon er nærheten til produsentene og kvaliteten på produktene, og dette må vi ta vare på i fremtiden! Utfordringene ligger i ustabilitet og uforutsigbarhet både på klima og marked og her må staten ha robuste systemer som er forberedt, med en økt beredskap, for å ivareta produsentene.