Hva skjer i et generasjonsskifte? Hva skal til for at familieeide gårdsbruk og bedrifter drives videre? Hvilke faktorer har betydning for en vellykket overføring av eierskapet? Dette er sentrale spørsmål som vil bli stilt og besvart under konferansen. Bernt Skarstad, leder i Nordnorsk Landbruksråd, vil delta både med et innlegg med tittel lik prosjektet, og delta i en paneldebatt denne dagen. Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråd etter initiativ fra Nordnorsk Landbruksråd.

Program sees her

Interesserte bes melde seg på innen 16. mai.

Påmelding: https://response.questback.com/nordlandsforskning/generasjonsskifte/