Hun mener at man skal etablere etter samme standard som i rovdyrforvaltningen, hvor man har A-områder hvor rovdyra skal ha prioritet og B-områder hvor beitedyra skal ha prioritet. Pedersen mener at i de landbruksarealene som er i A sjiktet skal prioriteres deretter. Ideen ble godt mottatt av fylkesleder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes. Forskning viser at Troms har det beste beite i landet og er landsledene innen kvalitet på sau.