Politikerne er blant annet utfordret på følgende stikkord:

- Jordvern

 - Hvordan få økt matproduksjon til økt befolkning?

 - Matproduksjon mht klimautfordringene.

- Hvem har ansvaret for matproduksjonen?

- Hvem skal produsere maten til befolkningen i Troms?

 - Vil du som eventuell stortingsrepresentant følge opp nylig vedtatte Landbruksmelding” Velkommen til bords”.?

 

Vi ser frem til en interessant dag og gleder oss til mange positive innlegg, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.