- Skal vi ha nok norsk mat også i framtiden må vi bruke de ressursene vi har, da er vi avhengige av all den bondekunnskapen som finnes rundt om i landet, sier Thomassen.

Det er nå få uker til årets jordbruksforhandlinger er i gang, og i landbruket er spenningen stor til i hvilken retning den nye regjeringen vil ta næringa.

-Det vil være bønder i Norge og norsk mat i butikken også etter årets forhandlinger, men dette handler om noe større. Det handler om hvilket landbruk vi skal ha framover og hvor mye av maten vår som skal være norsk, sier leder Nils T. Bjørke i Bondelaget.

Denne helga lanserte Norges Bondelag kampanjen ”Norge trenger bonden”. Poenget med kampanjen er å vise særpreget ved det norske landbruket. Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet. I Sundvolden-erklæringen sier regjeringen at hovedformålet med landbrukspolitikken nå skal være en kostnadseffektiv matproduksjon.

- Målet med kampanjen er å få folk til å støtte opp om det norske landbruket. Vi vet at de aller fleste ønsker matproduksjon i Norge, og at folk er glade i de råvarene bøndene produserer. I vårt bratte og kalde land er vi avhengig av å utnytte de få ressursene vi har. For å få til dette trenger vi fortsatt bønder over hele landet.  For oss er det ingen god løsning å etterligne industrijordbruket vi finner så mange andre steder i verden, sier Bjørke.

På nettstedet bondevenn.no kan folk vise sin støtte ved å framsnakke bonden via en framsnakkgenerator, inspirert av landbruksminister Sylvi Listhaug. Du vil også kunne møte seks utvalgte bønder fra alle delene av landet. Til sammen representerer bøndene ulike deler av dagens landbruk. Svein Olav Thomassen er representanten fra Nord-Norge.

- Vi har lange vintre og korte somre, men når sesongen kommer med dagslys døgnet rundt, skjer ting fort. Her oppe har vi lært hvordan vi skal utnytte denne perioden til å produsere flotte nordnorske råvarer, sier Thomassen.