Vi er sterkt uenige i forslaget om nedlegging av all landbruksutdanning i Troms fylke, sier fylkesledere i Nordland, Troms og Finnmark Bondelag i et felles styremøte i går.  For å sikre økt norsk matproduksjon er det viktig å satse på landbrukskompetanse. Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren i både tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Kompetansetiltak knyttet opp mot drift og utvikling av landbruket må derfor gis høyeste prioritet.

 

Resultatet av forslaget om tilbudsstrukturen i videregående skole, er at all landbruksutdanning i fylket skal legges ned fra høsten 2014. Blir forslaget vedtatt i fylkestinget i desember, vil Troms skrive seg inn i historiebøkene som det første fylket i landet som fjerner programområdet til verdens viktigste yrke – matprodusenten.

 

Tromslandbruket er viktig i nasjonal målestokk. Landbruket er ryggraden i mange av våre bygdesamfunn. Hovedoppgaven til landbruket er å produsere nok og trygg mat. Vi skal også produsere miljøvennlig, fornybar energi, byggematerialer og annet nyttevirke

 

Kompetansesenteret på Gibostad i Troms administreres fra Senja videregående skole. Senteret skal bidra til å øke kompetansen i geitnæringa, og være et koordinerende og kunnskapsformidlende senter med grunnlag for forskning, næringsutvikling og rekruttering.

Vi har i et felles brev til Fylkestinget bedt om at saken tas opp til ny vurdering, sier Slåttnes.