Bangen vil ta utgangspunkt i den nye pensjonsreformen, her er et utdrag av temaene;

- Hva innebærer reformen for både unge og eldre

- Fleksibel alderspensjon

- AFP-pensjon

- Pensjon og fortsatt arbeid

Hovedtema er selvsagt jordbruksforhandlingen og valg 2013, men dette er en fin arena for å møte andre medlemmer, representanter for styret og ikke minst for å fremme saker som Troms Bondelag skal arbeide med fremover. Alle er hjertelig velkommen.

Her er møteplanen:

28.januar, kl. 11.00: Tromsø, Fylkeshuset, ved fylkesleder Asgeir Slåttnes

30. januar, kl. 12.00: Vollan Gjestestue, ved nestleder Svein O. Thomassen og førstekonsulent Ajna Nystad

30. januar, kl 11.00: Bardu, Kommunehuset ved fylkesleder Asgeir Slåttnes og organisasjonssjef Unni H. Andreassen

30. januar, kl 20.00: Rica Hotell Harstad ved fylkesleder Asgeir Slåttnes

30. januar, kl 20.00: Reisafjord Hotell ved nestleder Svein O. Thomassen