Formueskatten skal fjernes og løse alle problemer for bøndenes investeringstørke, mener Høyres Aspaker. De ønsker, ikke uventet, å styrke samdriftene og legge til rette for større enheter. Høyre ønsker også, som nevnt, å flytte matjord som ligger i pressområder, for å unngå at andre sektorer som ønsker utvikling, blir hindret i dette. De er også klare på at man på inkludere fiskeri- og havbruksnæringa i målsetninga om økt matproduksjon, og ikke bare satse på landbruket i nord.