Det er særlig de små og mellomstore brukene som kommer dårlig ut, noe som igjen gjør seg gjeldene i Troms. Ser man på  referansebrukene i Nord-Norge, så kommer de godt under gjennomsnittet på 31 000kr/årsverk. Man kommer ikke unna at man er skuffet over lite satsing på distrikta i avtalen, regjeringen har selv laget disse forventningene, sier Slåttnes. Lokallaga ytret enstemmig skuffelse over distriktssatsinga under kveldens telefonmøte.  

Til tross for dette gir regjeringen bøndene en mulighet for inntektsvekst som er høyere enn andre grupper. Troms Bondelag er uansett litt bekymret for at dette ikke er nok til å rekruttere og beholde folk i næringa.