Referansebrukene i Nord-Norge kommer dårlig ut i tilbudet, ingen vil nå opp til 25000kr/årsverk. På den andre siden forutsetter man at det er mer å hente i forhandlingene, sier Slåttnes. Tilbudet er ikke godt nok, men er et bedre utgangspunkt enn i fjor. Det må helt klart mer budsjettmidler på bordet. Vi må bruke tiden fremover på å vurdere om dette er noe vi bør gå i forhandlinger på, sier Slåttnes.