Hele 17 bønder i Troms solgte melkekvotene sine i fjor, og de solgte til sammen 1,5 millioner liter. Dette er en foruroligende utvikling. 93% av kvotene i Troms som ble lagt ut for salg i 2012 ble overtatt av staten. En medvirkende årsak til det økte kvotesalget er sannsynligvis at prisen ved salg til staten blir redusert fra kr. 3,50 til kr. 2,50 i 2013. Statistikken viser at Troms er ett av fylkene hvor staten overtar det meste av melkekvotene. Det store spørsmål nå er hvor mye av de solgte kvotene som blir kjøpt opp i fylket, sier Asgeir Slåttnes. Dette får vi svar på i denærmeste dagene.