Tunprisen er sponset av Fylkesmannen i Troms, Tine og Nortura og har hatt en jury bestående av representanter fra Fylkesmannens Landbruksavdeling, Innovasjon Norge og Troms Bondelag. Etter befaring på gården og samtaler i juryen ble Altevik gård vinner av Tunprisen 2013.

Utsikten fra tunet på Altevik gård (foto: Ajna Nystad)

 

Ammekyrne lever godt på idylliske Sandsøy.

Foto: Liv Karin Edvardsen

Tone og Oscar (foto: Ajna Nystad)

 

 

Prisen er på 5000,- og skal utdeles på Hålogalandssamlinga i Harstad 8.-9. november.