I Troms har vi 290 eiendommer med melkekvote, det var bare 38stykk som ønsket å kjøpe kvote. Det gledelige er at de som har søkt, får kjøpt 99,9 % av det de har søkt om. Men dette er en glede med bismak, sier Slåttnes. Mest av alt ønsker vi oss stor interesse og mange kjøpere, jeg er redd dette gjenspeiler viljen til å satse på melk i Troms, sier Slåttnes. Samtidig mener jeg dette er en pekepinn på at rammebetingelsene for melkeproduksjon i Troms, ikke er gode nok og er med på å skape en negativ trend.  Til sammenligning får bønder i Nordland kjøpt 8,8% av det de har søkt om og i Finnmark 15,4%.