Landbrukssjef, Jørgen Bjørkli får ros for at kontoret har dyktige folk og takker for rask og god hjelp ved behov.

 

Fylkesmannen i Troms, Svein Ludvigsen, har satt landbruket på dagsorden og har det siste året gjort seg bemerket for den jobben han har gjort i forbindelse med flommen i indre Troms.

 

 

Håvard Lydersen arbeider på Vollan Gjestestue. Her serverer han lokal og tradisjonsrik mat i sin restaurant. Balsfjord Bondelag er meget glad for det!

 

Landbruk Nord, her representert ved Unni Furumo, får ros for å være flink med landbruksrådgivning, hjelp til å skaffe landbruksavløser og det er flott at de arrangerer landbruksmessa i Balsfjord og landbruksdagene.

Jan Vidar Olsen, meierisjef på Tine Meierier i Balsfjord er dyktig og engasjert sjef, med mange dyktige medarbeidere. Bondelaget i Balsfjord er stolt over å ha et flott meieri. Flink til markedsføre produktene våre.