Tema vil omhandle situasjoner som oppstår når en sjøl eller noen man kjenner blir rammet av  krise eller vanskelige utfordringer.

 

Møtet er tilrettelagt for alle interesserte og er velegnet for rådgivere, arbeidsgivere, pårørende, bønder, venner, arbeidskollegaer, foreldre og voksne søsken.

 

Enkel servering !

 

Velkommen !