Begge faglag begrunner uteblivelsen av satsing på distrikt med at finansdepartementet ikke var enig i distriktsgruppas konklusjoner. Det er i så fall første gangen at faglagene tar dette hensynet, sier Slåttnes. Jeg anser dette som en svært liten troverdig begrunnelse, men håper at tilbudet tar med satsing på distriktslandbruket.