Årlig arrangerer Troms Bondelag en faglig samling for lederne i lokallagene i fylket. Denne gangen er vi samlet i Lavangen for oppdatering, sosial sammenkomst og nettverksbygging. Både Landbruksplanen for Troms, politisk arbeid etter regjeringsskiftet og oppdatering fra Samvirke står på programmet.