27.januar kl 1200, Reisafjord Hotell, Nordreisa

27.januar kl 2000, Rådhuset på Storsteinnes

29.januar kl 1200, Kommunehuset i Bardu

29.januar kl 2000, Røkenes gård, Harstad