Svein Guldal fra Norges Bondelag vil gi informasjon om Bondelaget sitt arbeid med energi og klima. Han vil også ta for seg utfordringer og inntektsmuligheter.

Representanter fra Skogselskapet vil gi tips og råd om bondevarme fra flis, ved og halm

Norsk Landbruksrådgivning og Innovasjon Norge vil gi informasjon vedrørende rådgiving og finansiell bistand.

Enkel servering