Norges Bondelag har gjort beregninger av konsekvensene av Høyres landbrukspolitikk. Resultatet er skremmende, små og mellomstore bruk vil forsvinne og dette vil gå sterkt utover blant annet Nord-Norge.

En melkebonde i Nord-Norge med et gjennomsnittsbruk vil få årslønnen redusert med 288 000kr, sier Skorge.

Les mer her.