Program

•1045  Velkommen, ved fylkesleder Asgeir Slåttnes, Troms Bondelag
 
• 1100  Hvordan opplevde jeg flommen og hvilke utfordringer har jeg hatt under og i etterkant  , ved gårdbruker Ove Berg
 
•1130  Erfaringer fra flommen, ved ordfører i Målselv kommune Helene Rognli og ordfører i  Bardu kommune Arne Nysted.
 
•1200  Enkel lunsj
 
•1230  Hvordan prioriterer NVE sikringstiltak og forebyggende arbeid?, ved Knut Aune   Hoseth, sjefsingeniør NVE, Region Nord.
 
•1300  Politiets befatning med naturskadene, ved Alf Magne Gabrielsen, politiførstebetjent
 
•1315  Pause
 
•1330  Erfaringer fra 2010 og 2012 fra Fylkesmannen , ved Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms
 
•1350  Erstatningsordningene i dag, ved Gunn Eide, seksjonssjef Statens landbruksforvaltning
 
•1420  Muligheter til endringer i erstatningsordningene ? ,ved Nils Bjørke, Norges Bondelag
 
•1450  Hva må til for å endre erstatningsordningene, ved Irene Lange Nordahl,   stortingsrepresentant Sp
 
•1500  Debatt