Møtet var lagt til Nortura i Målselv. Fylkesleder Slåttnes presenterte matproduksjonsressursene  i Troms og pekte på mulighetene for å videreutikle landbruket i Troms . I tillegg gav Slåttnes en presentasjon av de ulike næringsmiddelindustriene i Troms, deriblant Tine  MN Storsteinnes og Nortura Målselv.

Grande var svært interessert og stilte mange spørsmål blant annet på tromsbønders opplevelser av rovdyrutfordringer.

Hun fortalte videre at Venstre ønsker å jobbe for et sterkt jordvern og driveplikt, boplikten ønsker de derimot å overlate til den enkelte kommune og forvalte. Det er Norges ansvar å bruke matjorda på en god måte, sa Grande.

Nortura hadde satt frem ulike smaksprøver på Thulefjordprodukter og i tillegg fikk Grande med seg  en jubileumsgave fra Nortura samt Thulefjordprodukter.