Vel 55 stykk hadde funnet veien til Haraldvollen i går, hvor mange medlemmer benyttet anledningen til å få hilse på leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke.

I møtet delte Ove Berg, gårdbruker i Kirkesdalen, sine opplevelser og erfaringer med flommen og utfordringene etter den. Samdriften han eier i lag med to andre, har utgifter på omlag 8-10 millioner etter flommen. Dette innebærer blant annet reperasjoner av skader etter flommen og fremtidig avlingstap. Det er tøft å skulle betjene og forskuttere disse summene, sier Ove Berg, og legger til at utbetalingene i form av erstatning for naturskade og avlingssvikt tar for lang tid.

Ordfører i Målselv,  Helene Rognli, takker for t-skjorta.

Ordfører i Målselv, Helene Rognli, sier at hun etter denne katastrofen har blitt skremt over hvor mange egenandeler og hvor store summer dette blir i kroner som den enkelte gårdbruker må bære selv. Hun er også oppgitt over papirarbeidet som følger med for å få erstatning utbetalt. Det må være rom for forenkling og samordning av ordningene, sier hun.

Ordfører i Bardu, Arne Nysted, er bekymret for at uårene kommer oftere og oftere, dette gjør at normalen legger  seg på et mye lavere nivå, noe som igjen får utslag når man skal søke om hjelp gjennom erstatningsordningene. Nysted ønsker å lønnsomme, robuste og bærekraftige gårdbruk i Bardu fremover.

Ordfører i Bardu, Arne Nysted.

Assisterende Fylkesmann Bård Pettersen beklaget overfor alle gårdbrukerne som hadde hatt forventninger om mer hjelp og støtte fra Fylkesmannen. Skjønnsmidlene som Fylkesmannen hadde planlagt å bruke til avhjelpe gårdbrukerne i denne krisen, satte Kommunaldepartementet en stopper for. Dette ble veldig uforståelig for oss, sier Pettersen, vi hadde i lag med kommunene funnet frem til gode ordninger om hvordan vi best kunne hjelpe. Dette var var en krisesituasjon og vi er skuffet over at regjeringa ikke så det.

Politioverbetjent Alf Magne Gabrielsen, orienterte blant annet om skjønnsarbeidet som politiet hadde arbeidet med. Tilsammen har det etter flommen blitt gjennomført 104 skjønn, hvorav 48 er ferdig. Dette arbeidet var mye mer omfattende enn det vi først hadde antatt, sa Gabrielsen.

Gunn Eide fra Statens Landbruksforvaltning holdt et godt og oversiktelig innlegg om de ulike erstatningsordningene. Etter spørsmål fra salen vedrørende satsene på potet som ble endret i fjor, bekreftet Eide at SLF skal se på satsene på nytt. Hun høstet med dette svaret  god applaus fra de fremmøtte.

Nils Bjørke redgjorde for hvor Norges Bondelag ser for seg at det er mulig å endre erstatningsordningene. Han var klar på at man må innen kort tid få til å lage en samordningspakke for de ulike ordningene. Han uttrykte også bekymring for at utfordringene med avlingsskade vil bli større fremover, dette skyldes blant annet strukturendringene i landbruket, sier Bjørke. Med færre og større bruk, vil kostnadene ved skader øker. Dette mener Bjørke det er viktig at politkerne tar innover seg.

Det er også ønskelig innen kort tid å se på fondsordning i landbruket, sier Bjørke. Norges Bondelag er klar for å ta det kortsiktige og langsiktige arbeidet for å få bedret ordningene, sier Nils Bjørke.