Konferansen er en arena for kunnskapsutvikling på tvers av landegrenser i sirkumpolart område, og CAA er et samarbeidsforum som blant annet jobber for å møte utfordringer som truer matsikkerheten. Gjennom disse tre dagene har vi fått innblikk hvordan manglende kunnskap, tradisjoner,infrastruktur og høye kostnader gjør matvaresituasjonen alvolig for mange folkegrupper, spesielt i deler av Canada og Alaska. Samfunn som tradisjonelt har levd av fiske og fangst opplever nå at klimaendringer har endret deres naturlige tilgang på ressurser. Disse folkegruppene har opplever nå at de må omstille sitt tradisjonelle levemønster, de er i startgropa for å drive landbruk, og det er derfor er enormt opplæringssbehov.

Norma Kassi, som er direktør for Institutt for Arktisk samfunnsforskning i Yukon, Canada presenterte utfordringene de står overfor i tradisjonelle fangstsamfunn det nordlige Canada.  Som illustrasjon har de produsert en film som ligger ute på nett under linken: http://www.youtube.com/watch?v=zsHQ3tVfzoU