Beredskapsplan
Formålet med en god beredskapsplan er å sikre at alle involverte har en klar forståelse
for hva som skal gjøres dersom en krise oppstår.
Foreta en vurdering av gården med fokus på hva som kan gå galt (risikovurdering).
Tenk på: hva gjør jeg hvis …?
a. Brann
b. Ulykker
c. Fysiske ødeleggelser som følge av f.eks. vær/storm/flom
d. Strømbrudd
e. Mangel på- eller forurensing av vann
f. Mangel på- eller forurenset/bedervet fôr/mat
g. Sykdom, både egen og hos eventuelle ansatte

Beredskaps-skilt til din gård.

I et sammarbeid med fylkesmannen i Troms, har Troms bondelag fått utabeidet et nytt skilt. Det bygger på den gamle beredskapsplakaten i KSL ,men vi har tatt noen ekstra runder med de ulike nødetatene og landet på et skilt som inneholder litt mer.

Det er utabeidet en mal som skal fylles ut og sendes til scanmark Harstad, så tar de kontakt og dobbelsjekker at alt stemmer. Når skiltet er ferdig, blir PDF filen sendt til Brannvesnet. Slik at hvis det går en alarm hjemme hos deg, har de mulighet til å orientere seg før de annkommer .

Skiltet er laget av aliminium, og er av samme type skilt som står langs norske veier.

Du kan bestille bare skiltet, eller skiltet med stativ. Stativet kan da leveres i treverk eller stål.

Pris på skilt:

Skilt:      3999 -kr

Stativ:    3450-kr

Mål på skiltet er 2x1000x1500mm . Skiltet er produsert i sjøvannsbestandig aluminium.

Prisene er pluss mva. Det er mulig å bestille stativ enten i tre eller aluminium.

Prisene på stativet forutsetter at vi får ei bestilling på min 30 stk. Ved et mindre antall bestillinger vil prisen kunne bli høgere per stativ.

Bestilling sendes til raymond@scanmark.no og merkes med Troms bondelag.

Ved gjennomføring av Tryggere sammen refunderes det 2000-kr på bestilt skilt. Send din kvittering til Troms bondelag, husk å oppgi kontonr.