Årets regionmøter er i gang

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Gode diskusjoner i Nordreisa

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Vi har et spennende år foran oss, med ny regjering og nye jordbruksforhandlinger å gå inn i. Jordbruksforhandlingene er hovetema for regionmøtene, men det er en arena for medlemmene å ta opp uansett tema de ønsker å diskutere.

De to første møtene er avholdt i Nordreisa og Balsfjord. Greit oppmøte, og gode diskusjoner begge steder.

Satsingen på ammeku de siste årene har vist seg vellykket i form av økt produksjon av norsk storfekjøtt og flere ammekyr som har vokst i takt med fallende bestand av melkekyr og økt etterspørsel. Men ammekyrne som har kompensert for nedgangen i melkekyr er ikke blitt jevnt fordelt over landet, og det har skjedd en forflytning av mordyr fra grasområder til kornområder. Det er ønskelig at grasområdene i Nord-Norge skal ha sin andel av denne produksjonen, og man ønsker derfor ikke å sette en stopper for investeringsmidler i Nord-Norge og Vestlandet til ammeku.

Når det gjelder sau og lam, så ønsker våre medlememmer som har deltatt på regionmøtene at det i jordbruksforhandlingene blir prioritert å øke tilskudd på utmarksbeite, da det er viktig å utnytte våre ressurser i utmarka.

Det var også diskusjoner angående utkjøpsordningen på melk. Mange produsenter har meldt sin interesse for å selge, så Troms fylke sin andel er fylt opp og vel så det. Det er 16 produsenter som har meldt inn en samlet kvote på 1700 000 liter, og 915 000 liter av dette blir kjøpt ut. Men det er viktig for både industri, transport, fagmiljø og produsentmiljø av disse literne blir beholdt innad i vår kvoteregion. Det er nå sendt ut høringer til lokallagene angående spørsmålene om man skal endre regelverket for kvoteleie, og de besøkte lokallag var i gang med sine uttalelser. 

Vekst i grøntnæringa var også omtalt, og de oppmøtte medle tilbake at det er behov for informasjon om hva som kan produseres og hva som kreves av bøndene som ønsker å starte opp med produksjon av grønnsaker. Det er ønskelig med kurs og informasjonsmøter om dette, så det får vi prøve å få på plass i løpet av våren og sommeren. 

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
03
mars

Temamøte : Tap av sau på beite

VOLLAN GJESTESTUE NORDKJOSBOTN

Våre samarbeidspartnere