Nord-Norge har korte vekstsesonger, lange avstander og stadig færre bønder. Samtidig har regionen store utmarksområder, lav smitterisiko og en sterk arktisk merkevare.

Koronakrisen har skapt store endringer i samfunnet vårt, og klimaendringene vil også forårsake store endringer i verden vi lever i. Matproduksjon vil dermed bli viktigere og viktigere framover, både nasjonalt og globalt.

Når det snakkes om landbruk er det kanskje ikke Nord-Norge det blir snakket mest om, men det kan være gode grunner til å øke matproduksjonen i nord.

Hele artikkelen kan leses i Nationen i dag: http://www.nationen.no/landbruk/slik-kan-det-arktiske-landbruket-bidra-til-a-oke-selvforsyningen-2/