Et godt HMS arbeid er ofte nøkkelen til en god arbeidshverdag. Landbruksbransjen jobber målrettet for å redusere ulykker og risiko og bondens egen forståelse av forbedringsarbeid, brannforebygging og kvalitetssystem er viktig for måloppnåelse.
Statistikken viser at det er et stort forbedringspotensial for HMS arbeid i landbruket.

UiT, Norges arktiske universitet, tilbyr nå videreutdanning i HMS for landbruket.  Kurset er skreddersydd bransjen med en fin miks av teori og praksis og er utviklet i samarbeid med Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning HMS, Fylkesmannen i Troms og Troms landbruksfaglige senter/Troms fylkeskommune. 

HMS i landbruket - 10 studiepoeng.
Kurset gir en innføring i viktige lover og regler for landbruket samtidig som ulike perspektiver for et godt HMS arbeid som settes i fokus.

Målgruppen er bønder m/u ansatte, fagpersonell med landbruksfaglig forvaltningsansvar både i offentlig og privat sektor samt andre med interesse for landbruksbransjen.
Emnet er samlingsbasert og gjennomføres over to og tre dager.

1. samling 2019:
26.-28.november
Uit TROMSØ     2. samling 2020:
21.-23. januar       Uit Tromsø – Senja
     3. samling 2020:
       3. – 5. mars 
Landbrukets Hus Oslo

Hva får du kunnskaper om:
• Menneskelige utfordringer og sammenhenger mellom organisatoriske-, teknologiske- og psykologiske faktorer.
• De spesielle forhold som påvirker kvaliteten i landbruket
• De forhåndsregler som må tas ved tilrettelegging for et godt og sikkert arbeidsmiljø
• Brannforebygging i landbruket
• Praktisk kvalitetsarbeid med trening og innsikt i digitale hjelpemiddel i sikkerhetsarbeidet.

Faglig ansvarlige for emnet:
Jens Andreas Terum (førsteamanuensis samfunnssikkerhet og miljø), Svein Storbakk (universitetslektor samfunnssikkerhet og miljø), Kari-Anne Aanerud, Norsk landbruksrådgivning HMS.
 
Søknadsfrist 10. 11. 2020
Kursavgift andre tilsluttet en organisasjon kr 15000,- I tillegg kommer eksamensavgift kr. 625,-.
Kurset har 20 studieplasser.


For mer informasjon om søknad og opptak:
www.uit.no/iishttps://www.uit.no/utdanning/videreutdanning

Faglige spørsmål;

Svein Storbakk, svein.storbakk@uit.no, tlf. 916 38 235