HMS – KOMPETANSE FOR LANDBRUKET.

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

UiT, Norges arktiske universitet, tilbyr nå videreutdanning i HMS for landbruket. Kurset er skreddersydd bransjen med en fin miks av teori og praksis og er utviklet i samarbeid med Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning HMS, Fylkesmannen i Troms og Troms landbruksfaglige senter/Troms fylkeskommune. Som medlem i Norges Bondelag har du mulighet til å søke om støtte til deltakeravgift og reisekostnader, det kun satt av støtte til to medlemmer, men er du den heldige kan plassen og støtten bli din. Send inn mail til ditt fylkeskontor og si at du ønsker; troms@bondelaget.no

Et godt HMS arbeid er ofte nøkkelen til en god arbeidshverdag. Landbruksbransjen jobber målrettet for å redusere ulykker og risiko og bondens egen forståelse av forbedringsarbeid, brannforebygging og kvalitetssystem er viktig for måloppnåelse.
Statistikken viser at det er et stort forbedringspotensial for HMS arbeid i landbruket.

UiT, Norges arktiske universitet, tilbyr nå videreutdanning i HMS for landbruket.  Kurset er skreddersydd bransjen med en fin miks av teori og praksis og er utviklet i samarbeid med Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning HMS, Fylkesmannen i Troms og Troms landbruksfaglige senter/Troms fylkeskommune. 

HMS i landbruket - 10 studiepoeng.
Kurset gir en innføring i viktige lover og regler for landbruket samtidig som ulike perspektiver for et godt HMS arbeid som settes i fokus.

Målgruppen er bønder m/u ansatte, fagpersonell med landbruksfaglig forvaltningsansvar både i offentlig og privat sektor samt andre med interesse for landbruksbransjen.
Emnet er samlingsbasert og gjennomføres over to og tre dager.

1. samling 2019:
26.-28.november
Uit TROMSØ     2. samling 2020:
21.-23. januar       Uit Tromsø – Senja
     3. samling 2020:
       3. – 5. mars 
Landbrukets Hus Oslo

Hva får du kunnskaper om:
• Menneskelige utfordringer og sammenhenger mellom organisatoriske-, teknologiske- og psykologiske faktorer.
• De spesielle forhold som påvirker kvaliteten i landbruket
• De forhåndsregler som må tas ved tilrettelegging for et godt og sikkert arbeidsmiljø
• Brannforebygging i landbruket
• Praktisk kvalitetsarbeid med trening og innsikt i digitale hjelpemiddel i sikkerhetsarbeidet.

Faglig ansvarlige for emnet:
Jens Andreas Terum (førsteamanuensis samfunnssikkerhet og miljø), Svein Storbakk (universitetslektor samfunnssikkerhet og miljø), Kari-Anne Aanerud, Norsk landbruksrådgivning HMS.
 
Søknadsfrist 10. 11. 2020
Kursavgift andre tilsluttet en organisasjon kr 15000,- I tillegg kommer eksamensavgift kr. 625,-.
Kurset har 20 studieplasser.


For mer informasjon om søknad og opptak:
www.uit.no/iishttps://www.uit.no/utdanning/videreutdanning

Faglige spørsmål;

Svein Storbakk, svein.storbakk@uit.no, tlf. 916 38 235

 

 

 

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Våre samarbeidspartnere