Grågåsa skaper problemer for bøndene ved at den spiser opp avlingene som skal gå til vinterfôr til husdyr. På innmarka til en bonde på Kjøtta, spiste flokken med grågås gress tilsvarende 120 rundballer. Dette er et direkte økonomisk tap for bonden, da gåse skader ikke dekkes av noen erstatningsordninger. 

I fjor fikk Harstad kommune bistand fra NIBIO for å dokumentere avlingstapene som grågåsa er skyld i, og i tillegg var det ønskelig med en løsning for å unngå denne  problematikken. 

Prosjektet startet i april i fjor, og da hadde deltakerne i prosjektet bygd klar flere jaktskjul som som ble plassert ut på jordene. Lokale jegere ble engasjert til skadefelling, og det ble skutt en gås fra hver flokklanding på jordet. Gjessene skjønte etterhvert at jordene der jaktskjulene var plassert, der var det fare på ferde, og gåsebesøkene ble kraftig redusert. 

Bønder på Bjarkøy, Sandsøy, Grytøy og Kjøtta er plaget av gåsas skader på innmarka, men man håper nå at man har noen løsninger for å begrense skadene. 

Les hele saken i Harstad Tidende: https://www.ht.no/nyheter/2020/03/04/Spiser-opp-maten-til-sauene-på-Kjøtta.-Slik-skal-gjessene-skremmes-bort-21243118.ece

Prosjektrapport: http://NIBIO_RAPPORT_2018_4_154 Grågås

Saken har tidligere vært omtalt på nettsidene til Nordnorsk Landbruksråd, se følgende lenke: https://arktisklandbruk.no/beiteskader-av-gragas-et-problem-for-bondene/