Nyheter

God jul!!

Troms Bondelag ønsker alle medlemmer og samarbeidsparter en riktig god jul og et godt nyttår. Kontoret vil holde stengt i romjula, vi er tilbake 5.januar.

Flertall i Troms Fylkesting for å beholde konsesjonsloven!

Onsdag gikk flertallet i Troms Fylkesting inn for å beholde konsesjonsloven. Widar Skogan fra KrF fremmet et motforslag til Fylkesrådet innstilling til oppheving av konsesjonsloven. Alle representanter unntatt fem fra FrP stemte mot fylkesrådets innstilling til vedtak. Dette er en gledelig nyhet, sier fylkesleder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Ny kunnskap om brannvern i landbruket!

Foto: Unni Hellebø Andreassen

På onsdag var 16 gårdbrukere samlet på Norges Brannskole til temadag om brannvern i landbruket. Det er andre gang at Troms Bondelag, i samarbeid med Gjensidige og Norges Brannskole, arrangerer brannverndag. Kåre Idland, branninspektør Rogaland, Arnstein Kartevoll, Arbeidstilsynet Rogaland og Per Asbjørn Andvik fra Gjensidige, bidro med ulike innlegg.

Samhold og styrke!

Kaja Heltorp

Kaja Heltorp prosjektleder i Tørre å spørre, utfordrer ledermøte i Troms Bondelag med: "Hvorfor er du medlem i Bondelaget?" To dagers ledermøte går mot en ende, verving står på programmet og engasjementet er fortsatt svært høyt!

Kommunevalg 2015 - arbeidet fremover

Harald Velsand

Harald Velsand orienterte forsamlingen på ledermøtet i Troms Bondelag om det politiske arbeidet i Bondelaget frem mot kommunevalget 2015.

Matproduksjon er en politisk næring!

Kristin Ianssen

Kristin Ianssen, styremedlem i Norges Bondelag gjestet ledermøtet i Troms, som ble avholdt på Malangen Brygge. Hennes innspill gikk på den politiske situasjonen knyttet til den norske matproduksjonen. Selvforsyningsgraden er stadig synkende, i motsetning til hva som har vært målsetninga i landbruks- og matmeldinga, som kom i 2012.

Brannvern i landbruket 19.november på Norges Brannskole!

Som en del av Troms Bondelag sitt fokus på HMS arbeid i landbruket, arrangerer vi på nytt en dag med brannvern i landbruket som tema. Dagen arrangeres i samarbeid med Gjensidige og Norges Brannskole. Vi kan tilby en spennende dag hvor du også får muligheten til praktiske øvelser.

Ledermøte Troms Bondelag 2014

Førstkommende mandag 3.november er det klart for Troms Bondelag sitt årlige ledermøte. I år har 17 av 23 lokallagsledere meldt seg på, vi ser frem til innholdsrike dager med godt arbeid og sosialt innhold. Fra Norges Bondelag kommer nestleder Kristin Ianssen, politisk rådgiver Harald Velsand, og prosjektleder Kaja Heltorp. I tillegg kommer mange av våre samarbeidsparter til å delta første dag.

Våre samarbeidspartnere