Nettverk
Ressursgruppe består av sentrale aktører som for eksempel: landbrukskontor, faglag, kommunalt helsepersonell, landbruksrådgivere med flere. Ressursgruppa finner fram til nødvendig spisskompetanse på relevante fagfelt som både bonden og aktørene har nytte av. Eksempelvis veterinær, Innovasjon Norge, regnskapsfører, spesialrådgivning (Tine, Norsvin, Tyr, Nortura med flere).

Bondens nettverk er en sammensatt gruppe som kan kontaktes av bonden selv eller andre som er bekymret for bondens situasjon og helse.Bondens nettverk er en systematisk arbeidsmetode for å forebygge psykisk uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde. Nettverket består av ulike aktører som har tilknytning til landbruket. Bondens nettverk bør forankres i kommunene, og landbrukskontorene tar ansvar for å etablere og vedlikeholde nettverkene. Hvert nettverk har en oversikt over kontaktinformasjon til alle aktørene, som publiseres på kommunenes nettside slik at informasjonen alltid er oppdatert. Da kan en bonde som trenger hjelp eller noen på bondens vegne, velge den i nettverket de ønsker hjelp av. Aktørene i nettverket kjenner til hverandre og henter videre inn riktig kompetanse ut fra behov og etter bondens samtykke. Det er kun de aktørene som det er aktuelt for bonden å få hjelp av som vil kjenne til den aktuelle saken.

«Ingen skal kontakte noen i nettverket med et problem uten å få hjelp, et navn og et telefonnummer til noen med kunnskap og kompetanse til å hjelpe.»

Som del av et forprosjekt ledet av Hanne Storteig og Solfrid Ramberg skal landbrukskontorene i kommunene Harstad og Kvæfjord i gang med å etablere Bondens nettverk, med oppstart i midten av november 2023.