Nyheter

Geit i fokus i Lyngen

Da det i 2016 ble tatt en avgjørelse om generasjonsskifte på Russelv, startet ingeniøren Elise på agronomutdanning på Gibostad. Hun angrer ikke på valget og stortrives med sin nye arbeidshverdag.

Ledermøte Troms Bondelag

Troms Bondelag arrangerte i dag 24. november digitalt ledermøte med flere ulike temaer på agendaen. Styret er klar på at de gjerne skulle gjerne ha gjennomført et fysisk møte sammen med alle lokallagene, men håper at også et digitalt møte kan være nyttig.

Landbrukskommunen Balsfjord er bekymret for fremtiden

Bondelaget, har sammen med andre utvalgte aktører, mottatt en uttalelse fra ordfører og kommunestyret i Balsfjord kommune. Høyt trykk på salg av melkekvoter og mange båsfjøs er bakgrunnen for bekymringen.

Møt familien på Rødberg gård i Tjeldsund

I serien der vi ønsker å vise frem verdiskapingen i landbruket, kommune for kommune, er turen nå kommet til Øystein og Vivi-Ann i Tjeldsund.

Verdiskaping på Ibestad

Einar Johan og kona Gunn Torild Dons driver et kombinasjonsbruk i Ibestad kommune. Et spesielt kombinasjonsbruk - nemlig melkeproduksjon og historisk pub!

Ny veileder - søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr

Antallet erstatningssaker har de siste årene vært synkende, og mange beitebrukere finner søknadsarbeidet krevende. Nå har Norges Bondelag sammen med Bonde- og småbrukarlaget og NSG gitt ut en oppdatert veileder som kan være til hjelp for bøndene.

Verdiskaping på Ibestad

Einar Johan og kona Gunn Torild Dons driver et kombinasjonsbruk i Ibestad kommune. Et spesielt kombinasjonsbruk - nemlig melkeproduksjon og historisk pub!

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva hun kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Svein Olav Thomassen, leder i Troms Bondelag.

Våre samarbeidspartnere