Nyheter

Geit i fokus i Lyngen

Da det i 2016 ble tatt en avgjørelse om generasjonsskifte på Russelv, startet ingeniøren Elise på agronomutdanning på Gibostad. Hun angrer ikke på valget og stortrives med sin nye arbeidshverdag.

Ledermøte Troms Bondelag

Troms Bondelag arrangerte i dag 24. november digitalt ledermøte med flere ulike temaer på agendaen. Styret er klar på at de gjerne skulle gjerne ha gjennomført et fysisk møte sammen med alle lokallagene, men håper at også et digitalt møte kan være nyttig.

Landbrukskommunen Balsfjord er bekymret for fremtiden

Bondelaget, har sammen med andre utvalgte aktører, mottatt en uttalelse fra ordfører og kommunestyret i Balsfjord kommune. Høyt trykk på salg av melkekvoter og mange båsfjøs er bakgrunnen for bekymringen.

Møt familien på Rødberg gård i Tjeldsund

I serien der vi ønsker å vise frem verdiskapingen i landbruket, kommune for kommune, er turen nå kommet til Øystein og Vivi-Ann i Tjeldsund.

Verdiskaping på Ibestad

Einar Johan og kona Gunn Torild Dons driver et kombinasjonsbruk i Ibestad kommune. Et spesielt kombinasjonsbruk - nemlig melkeproduksjon og historisk pub!

Ny veileder - søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr

Antallet erstatningssaker har de siste årene vært synkende, og mange beitebrukere finner søknadsarbeidet krevende. Nå har Norges Bondelag sammen med Bonde- og småbrukarlaget og NSG gitt ut en oppdatert veileder som kan være til hjelp for bøndene.

Verdiskaping på Ibestad

Einar Johan og kona Gunn Torild Dons driver et kombinasjonsbruk i Ibestad kommune. Et spesielt kombinasjonsbruk - nemlig melkeproduksjon og historisk pub!

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva hun kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Svein Olav Thomassen, leder i Troms Bondelag.

Pressemelding - "Regjeringa må avvise landbrukskutt som klimaløsning"

I en felles uttalelse krever et samlet fylkesting i Troms og Finnmark at regjeringa avviser Miljødirektoratets forslag om å kutte norske klimagassutslipp ved å kutte antall husdyr i Norge. Politikerne ber regjeringa se til landbrukets egen klimaplan. – "Ei stor tillitserklæring", sier lederne i Troms og Finnmark Bondelag.

Nytt produsentråd for sau

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt å etablere et produsentråd for sau etter et forslag fra Troms Bondelag.

Delegater fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet til årsmøte i Norges Bondelag

Årsmøte i Norges Bondelag kjøres i år digitalt og utsendingene fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på meieriet i Alta.

Kristin Anka og Einar Rene Heim- unge midt-uke bønder fra Balsfjord

Kristin Anka og Einar Rene Heim overtok Kristin Anka sin hjemgård i januar 2017. De drifter i dag cirka 250 mål og har 18 kyr. Kristin Anka har en drøm om å starte med produksjon av grønnsaker i tillegg til melkekyr.

Line Katrin og Jørn Suhr, midtuke bønder fra Alta kommune.

Ekteparet Line Katrin og Jørn Suhr driver Storjordgården på Aronnes i Alta kommune, hvor de bor sammen sine barn, en sønn og tre døtre. De har hest og melkeproduksjon på gården som de driver i lag.

Lisa og Sten Terje Solbakken, midt-uke bønder fra Kåfjord kommune.

Lisa og Sten Terje Solbakken overtok gården i 2009, fra Lisa sin onkel Arne Pedersen. De overtok 84 melkegeiter og har i dag økt til 170 melkegeiter, samt 8 mordyr pluss kalver av rasen skotsk høylandsfe.

Seniorkurset -utsatt til våren 2021

På grunn av Covid-19 er dessverre det planlagte Seniorkurset utsatt til våren 2021. Troms Bondelag beklager dette. Vi kommer tilbake etter jul med ny dato og forhåpentligvis mange interesserte deltakere. De som har betalt vil innen få dager få returnert pengene sine.

Johnny Hætta - midt uke bonde fra Finnmark

Kautokeino kommune har 92 landbrukseiendommer, 10 jordbruksforetak og 3 melkebruk, på et av disse driver Johnny Hætta et melkebruk.

Revidering av Avlingsskadeordning i 2021

I Finnmark og Troms, har Norges Bondelag fått mange henvendelser om erstatningsordning for avlingsskade. Henvendelsene er spesielt om overvintringsskader som mange ser ut til å være rammet av.

Positiv tilbakemelding fra Statens Vegvesen

Det skal bygges nye veitrasèer i Sør-Troms og nordre Nordland og våre medlemmer var bekymret for at det skulle føre til mangelfull gjerding langs veiene.

Andreas Larsen- vår første midt-uke bonde, Harstad kommune

Harstad kommune har 869 landbrukseiendommer og på et av disse driver Andreas Larsen et bruk med sau- og ammeku i lag med familien sin.

"Midtuke-bonden" Troms og Finnmark!

Verdiskapingsrapporten fra Nibio fra Troms og Finnmark er klar. Troms Bondelag og Finnmark Bondelag vil med bakgrunn i rapporten presentere verdien av landbruket i fylkets ulike kommuner. Ny presentasjon hver onsdag til alle kommuner med landbruk har blitt presentert. Så følg med å bli litt mer kjent med verdiskapingen og bønder i din egen kommune.

Ingen lovnad om uttak av bjørn

En stor delegasjon med statssekretærene Widar Skogan (LMD og Maren Hersleth Holsen (KMD) i spissen besøkte i går Laila-Merethe Myrhaug og Jim Fosshaug, som de siste årene har mistet over 100 voksne sauer i bjørneangrep.

Bjørn i beiteområdene i Bardu

Det er dokumentert en sau tapt til bjørn i området, og melding om et annet funn. Bøndene i området håper nå på raskt og effektivt uttak, eller flytting av bjørnen.

OVERVINTRINGSSKADE OG AVLINGSSVIKT

Troms og Finnmark Bondelag har fått mange henvendelser om overvintringsskader på eng. Mange plasser kom snøen før bakkefrost, snøen kom rikelig i vinter og har mange plasser ligget lenge i år. Dette kan stedvis ha ført til overvintringsskade.

Fare for flom!

Til tross for noe nedgradering av flomfare, er det fortsatt stor fare for vårflom i Troms og Finnmark. Troms Bondelag har sterkt i minne flommen som var i indre Troms i 2012 og håper vi ikke må oppleve det igjen.

Arktisk Landbruk - løsninga for fremtida

Frostkald vinter og lange lyse sommernettene gir spesielle vekstforhold, og kjennetegner det Arktisk Landbruket. Les sak i Nationen i dag.

Arbeidet med sammenslåing av Troms Bondelag og Finnmark Bondelag har startet.

22.april hadde de nedsatte arbeidsgruppene, som skal jobbe frem mot et felles Bondelag i Troms og Finnmark, sitt første møte via skype.

Jordbruket har startet konsultasjoner med staten

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss i denne våren.

Rein på innmark

Vinterens store mengder med snø og isdekke har skapt en vanskelig fôr-situasjon for reinsdyra i fylket. Dette har medført en betydelig større utfordring for gårdbrukere med rein på innmark.

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Oppkjøp av melkekvoter gir konsekvenser for lokale arbeidsplasser

Felleskjøpets kraftfôrfabrikk på Bergneset i Balsfjord står i fare for å bli nedlagt etter at eksportstøtten til Jarlsberg fjernes.

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Lokal matproduksjon - lokal verdiskaping

Landbruk og matproduksjon har stor betydning for verdiskaping og sysselsetting for de aller fleste kommuner i vårt fylke - velg nordnorsk!

Våre samarbeidspartnere