Nyheter

Tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer

Innovasjon Norge gir inntil 100 000 kroner til eksterne kostnader for å avklare brukerfamiliens framtidsplaner, ressurser, hvilket investeringsomfang bruket kan makte og kartlegging i hvilken grad eksisterende bygningsmasse eventuelt kan benyttes som grunnlag for trinnvis utbygging. Målgruppen er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet.

Felleskjøpet flytter kraftfôrproduksjonen fra Bergneset til Steinkjer

"Avgjørelsen får kanskje ikke så stor betydning for den enkelte bonde på kort sikt, men sender samtidig et signal om at landbruket i nord ikke satses på. At denne produksjonen forlater landsdelen, er nok et steg mot sentralisering!" - Leder i Troms Bondelag Øystein Iselvmo

Årsmøte i Troms Utmarkslag

Villaksen – utfordringer og muligheter. Åpent seminar om Villaksen, ved Pål Mugaas, prosjektleder i Norske Lakseelver. Påmeldingsfrist: 20.februar. Pris for ikke medlemmer: 200 kr

Årsmøte i Troms Bondelag 8. og 9. februar 2023

Nyvalgt fylkesstyre klart for viktig verv! Leder Øystein Iselvmo, nestleder Jan Harald Tørfoss,styremedlemmer Kathrine Jansdatter Johnsen, Erling Bratsberg, Elise Blixgård og 1.vara, May-Hege Bårdsen. I tillegg er Åse Kulseng-Hansen Bygdekvinne representanten inn i styret. (Elise Blixgård var dessverre ikke til stede når bilde ble tatt).

Fylkesleder Øystein Iselvmos tale til årsmøte

Når vi nå har startet på 2023, er det med et håp om at næringa skal dra i samme regning, at vi skal stå sammen og samarbeide enda bedre!

Seminar og årsmøte i Tromsø

«Et land uten landbruk er ikke et land, men et område»

Snart årsmøte i Troms Bondelag

«Veien fremover for matproduksjon i Troms, tiltak, hva trenger næringen av tiltak og hva er landbrukets plass i et beredskapsperspektiv?»

Strømstøtte for jordbruksforetak og veksthus

Ordningen er tredelt med tre ulike søknadsskjema, for: Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Ordningen gjelder månedene april 2022 – juni 2023 for jordbruks- og veksthusforetak, og april 2022 – oktober 2022 for vanningslag.

Rovvilt, beitedyr og samfunn

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, den 14. i rekken, ble avholdt på Hamar 24. og 25. januar. Ett tett program med mange interessante innlegg.

«Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord»

Formålet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljøer, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden til mat i Nordland, Troms og Finnmark

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Historisk arbeid i boks!

Torsdag 12.januar landet et felles partnerskap i Nord-Norge arbeidspakker som vil gi et positivt oppsving for landbruket i nord.

Satsing på landbruket i nord

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede i dag da satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord» ble lansert av landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen.

Våre samarbeidspartnere