Nyheter

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Færre personer bosatt på gårdsbruk i Troms

Gårdbruk i Troms

Antall innbyggere på landbrukseiendommer synker med 20 hver eneste dag i Norge. Andelen går tilbake også i Troms.

Bondelaget styrker dialogen med Sametinget

Innfører årlige møter.

Felles styremøte i Alta

Nyansatt rådgiver i Troms og Finnmark Bodnelag sammen med fylkesleder

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

Skogdag på Elvenes i Skånland 18.oktober kl. 1100

Trondenes Skogeierforening og Troms Utmarkslag arrangerer skogdag 18.oktober kl.1100 på Elvenes i Skånland kommune.

Våre samarbeidspartnere