SNO har bekreftet at det er tatt sau og lam i Bardu. Det er til nå tatt 3 dyr (det 4. er ikke bekreftet), men de mistenker flere. Første tatt natt til 25.juni. Hårprøver fra tre steder ble sendt inn til DNA-analyse. Det er søkt om skadefelling, men Statsforvalter avventer resultat av DNA prøve før evt. tillatelse til uttak. Landbruks- og Matminister Sandra Borch er orientert.