Nyheter

Framtidsretta matproduksjon i hele landet!

Resolusjon fra Representantskapet i Norges Bondelag 26. mars 2015.

- Utgangspunktet er at vi har veldig lite å gi

Europaminister Vidar Helgesen forventer tøffe artikkel 19-forhandlinger, men sier regjeringen vil holde igjen.

Vi vil levere et krav som vi kan stå for

Leder Lars Petter Bartnes åpnet representantskapsmøtet.

Narasinfri kyllingproduksjon i gang

Flere produsenter har nå levert de første kyllingene produsert uten narasin til butikk. Norges Bondelag er glad for dette, men advarer mot å gå for fort fram.

Er du interessert i andelslandbruk?

Ny håndbok kan hjelpe deg i gang.

Krever ekstra rovdyrjakt også denne våren

Ekstra innsats våren 2014 førte til at færre sau og lam ble tatt av rovdyr. Bondelaget krever at Klima- og miljøministeren følger opp med nye uttak av rovdyr før dyr slippes på beite slik at tapene går ned også i kommende beitesesong.

Krever mat på norske ressurser

Miljø- og landbruksorganisasjoner krever at framtidens norske matproduksjon må basere seg på norske ressurser.

Norske bønder må mobilisere for økologisk produksjon

Etterspørselen etter økologiske råvarer øker, mens arealene for økologisk produksjon går ned. Flere må legge om til økologisk produksjon om ikke all veksten skal komme på importere råvarer.

Vegvesenet svikter matjorda

Statens vegvesen lovte 400 dekar ny jord som erstatning for nedbygd mark i Ås og Ski der ny E18 skal gå. Nå blir det bare 30 dekar ny jord.

Er du en bygdegründer?

Vi søker bygdegründere med pågangsmot til vår Askeladdpris på 30.000 kroner.

Vil ha opprydding i dagligvarebransjen

- Det haster å innføre lov om god handelsskikk, mener Bondelaget etter gårdagens avsløringer om maktforholdene i matvarebransjen.

Matprodusent med mot

Tor Jacob Solberg vart kåra til "Årets unge bonde" i 2014. Den unge bonden var til stor inspirasjon då han delte sine tankar om rekruttering og vegval med Sogn og Fjordane Bondelag sitt fylkesårsmøte.

Søk fagskole – bli agrotekniker

Ønsker du mer utdanning i driftsledelse, entreprenørskap eller spesialisering innenfor din produksjon? Det finnes nå flere grønne fagskoleutdanninger som gjennomføres på deltid over to år.

Alvorlig trussel mot distriktslandbruket

Ny rapport foreslår dramatiske endringer i melkekvoteordninga.

Vil ikke ha GMO-fôr i norsk landbruk

Fôrprodusenter sier de vil vurdere å importere GMO-råvarer til Norge dersom det blir etterspurt.

Mange innspill til Bondelaget

Hele 35 organisasjoner fra landbruket har vært innom Landbrukets hus i Oslo for å gi sine innspill til næringas krav til årets jordbruksoppgjør.

Viktig at forskningen er nær brukerne

To av Bioforsk sine forskningsstasjoner foreslås lagt ned.

Miljødirektoratet sier ja til import av GMO-mais

- Miljødirektorater tar ikke hensyn til naturen utenfor Norge, sier Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

15 besetninger med LA-MRSA

15 av totalt 30 mistenkte besetninger har nå testet positivt for LA-MRSA. Mattilsynet regner ikke med at kommer nye mistenkte besetninger.

Næringsinntekta fra jordbruket er for lav

Gjelda øker mens næringsinntekta er omtrent den samme for de fleste produksjonene.

Advarer IKEA mot å starte en farlig trend

Bioforsk hevder de kan gi IKEA løsningen på hvordan de kan bygge et nytt varehus i Vestby, uten at det går utover matproduksjonen. Norges Bondelag er bekymret for de langsiktige konsekvensene av et slikt eksperiment.

Gav råd om klimautslipp

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget arrangerte i dag høring om utslippsreduksjon fram mot 2030. Norges Bondelag deltok.

Ikke godt nok for matjorda

- Gode forslag, men de vil ikke bremse nedbygging av matjord, sier Brita Skallerud om grunnlaget for LMDs nye jordvernstrategi.

Fornøyd med at maten skal merkes bedre

Stortinget har bedt regjeringen om å ta initiativ til at maten i norske butikker må merkes bedre med både innhold og opprinnelsesland.

Spår 70 prosent mer antibiotika i verdens matproduksjon

Bruken av anitibiotika vil øke kraftig fram mot 2030, spår OECD i ny rapport. Men i Norge forventer vi å bruke enda mindre enn i dag.

Savner bredere inngang til hva som skaper god velferd

Bondelaget og andre parter i arbeidslivet møtte finansministeren om Produktivitetskommisjonen.

Ungdomspolitikere lærer om landbruk

Landbruksakademiet gir kunnskap om landbruk og matproduksjon til morgendagens politikere.

Ungdomssamarbeid på tvers av kontinenter

Bygdeungdom fra Norge møtte bygdeungdom i Malawi.

Gav innspill til klimapolitikken

Regjeringas grønne skattekommisjon bad Bondelaget om klimaråd.

Regjeringa setter inn skytset mot MRSA

- Det er viktig at landbruksministeren stiller seg i front i arbeidet med å bekjempe MRSA, sier Lars Petter Bartnes.

Bønder møtte bønder

Landbruket i Norge og Malawi har en viktig ting til felles: Stolte bønder.

Fleire besetningar kan vere smitta

Det er mistanke om LA-MRSA-smitte i tre nye svinebesetningar.

Funn av MRSA

Ei svinebesetning i Nord-Trøndelag er smitta av MRSA.

Mistanke om LA-MRSA

Det er mistanke om LA-MRSA i ei svinebesetning i Nord-Trøndelag.

Høyring om motorferdsel i utmark

Bondelaget ønskjer å leggje til rette for næringsverksemd, men vil ha restriksjonar på rekreasjonskøyring i utmarka.

Høy produktivitet i jordbruket

Ny rapport lagt fram i dag.

Bli agronom!

1. mars er søknadsfristen til videregående skole. Fristen gjelder også for mange agronomutdanninger for voksne.

Nå forhandler Norge om framtidens EU-import

Forhandlingene om framtidens handel med landbruksvarer startet i forrige uke, men det er fortsatt utsikkert hva EU vil kreve av Norge.

Uklart klimamål fra regjeringen

Stortingsmeldingen om en ny klimautslippsforpliktelse for 2030, foreslår at Norge skal inngå i EUs klimarammeverk. Hva som er målet for Norges klimapolitikk er like uklart.

Akershusbønder vil produsere mer korn

Kornavlingene går ned. Mens befolkningsveksten går opp. Det betyr stadig mindre brødproduksjon pr. innbygger i Akershus. Nå vil kornbøndene snu utviklingen. Ambisjonen er å øke kornproduksjonen med en prosent hvert eneste år i 15 år.

Vil satse mer på drenering

Til tross for store behov for drenering av jordbruksareal og at bøndene fra og med 2013 får inntil 1000 kr pr daa for å gjennomføre dreneringstiltak, så brukes ikke tilskuddspotten opp.

Atypisk variant av BSE bekrefta

Det er bekrefta at ei ku i Nord-Trøndelag har den atypiske varianten av storfesjukdommen BSE. Det er ikke fare for spredning av smitte.

Nytt, grønt landbrukskvartal i Oslo

I dag er det inngått samarbeidsavtale mellom eiendomsselskapet Schweigaards gate 34 AS og Aspelin Ramm/Vedal om utviklingen av landbrukskvartalet.

- Vi støtter streiken

Norges Bondelag støtter fagbevegelsen når de i dag streiker mot endringer i arbeidsmiljøloven.

WTO-ministrar stadfesta ambisjonar i Davos

Ein arbeidsplan innan juli og avslutning av Doha-runda innan desember. Det var ambisjonane sentrale medlemmer i WTO stadfesta under det årlege økonomiske forumet i Davos.

GMO-møte med Tine Sundtoft

Ministeren lovet at en avgjørelse om forbud mot en rekke GMO-sorter vil bli tatt ganske snart.

Nytt tilbud for deg som driver med bygdeturisme

Lanserer nytt nettkurs for deg som vil ta en gjennomgang av bedriften.

Klimaendringene øker vårt ansvar for å produsere egen mat

Direktør for CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen, mener klimaendringene vil gi Norge et enda større ansvar for å produsere mat til egen befolkning.

Kontaktbesetninger kartlagt

Mattilsynet har kartlagt fire dyr som har økt risiko for BSE-smitte. Tre nye besetninger i Sør-Trøndelag og Oppland er nå berørt. Prøvesvar fra England er ikke ventet før i midten av neste uke.

Satser på Inn på tunet

Informasjonsmøter over hele landet.

Våre samarbeidspartnere