Miljødirektoratet sier ja til import av GMO-mais

Miljødirektoratet ønsker ikke at den insektresistente genmodifiserte maisen MON810 blir tillatt å dyrke i Norge, men sier ja til import. Årsaken er at de mener GMO-maisen kan skade naturen.

- Bærekraftig utvikling er ikke noe vi kan ha for oss selv i Norge uten å tenke på naturen i andre land. På bakgrunn av klare risikovurderinger er det sagt nei til dyrking her til lands. Det er derfor helt ulogisk å si ja til import når vi vet at den samme risikoen er til stede i landene der maisen dyrkes, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Spania er det eneste landet i EU der det dyrkes GMO. Der har de negative konsekvensene av introduksjonen av MON810 for konvensjonelle bønder vært store. Det er blant annet store problemer med GMO- forurensing til bønder som ikke dyrker MON810.

- Vi må ta hensyn til naturen utenfor Norges grenser også. Situasjonen i Spania viser at GMO-maisen kan skade naturen. Ved at Miljødirektoratet sier ja til import må de synes det er greit at GMO-maisen dyrkes i andre land til tross for at den kan skade naturen. Ingen kan med sikkerhet si hva de langsiktige konsekvensene kan bli for menneskers og dyrs helse ved produksjon og konsum av GMO. Det er et politisk ansvar å sørge for at miljø- eller helseskadelige produkter ikke blir godkjent for salg, sier Bartnes.

Les også: Ministeren lovet at en avgjørelse om forbud mot en rekke GMO-sorter vil bli tatt ganske snart.