Lars Petter Bartnes

I dag og i morgen er representantskapet i Norges Bondelag samlet i Oslo for å diskutere vårens jordbruksoppgjør. Her gis blant annet marsjordren fra styret, fylkesledere og samarbeidende organisasjoner til de som skal forhandle med regjeringen om en mulig jordbruksavtale for 2015.

- Målet vårt er å øke produksjonen av mat på norske arealer, produsert på en bærekraftig måte, som gir trygg og ærlig mat til alle. Fra representantskapet ønsker vi oss en resolusjon som gir både handlingsrom og retning til forhandlingsutvalget, sa Bartnes.

Spennende forhandlinger i møte

I fjor valgte landbruket å bryte forhandlingene etter at regjeringen blant annet hadde foreslått stor inntektsomfordeling fra mindre til store gårdsbruk. De påfølgende aksjonene fikk stor oppmerksomhet og tilbudet gikk til Stortinget for nye forhandlinger mellom partiene. Det endte med at Venstre og KrF fikk reversert en del av de mest radikale forslagene fra regjeringen.

- Det blir spennende forhandlinger også i år, og vårt mål er å få til en avtale. Likevel vil vi levere et krav som vi kan stå for, og som vi mener kan gi jordbruket i Norge ei god utvikling.

Klima på dagsorden

Representantskapet ble bedt om å diskutere flere konkrete deler av politikken som vil bli tema forhandlingene. Det dreier seg blant annet om korn/kraftforpolitkken, forenkling, omstilling og klima.

- Klima og behovet for et grønt skifte i norsk økonomi blir stadig viktigere. Her skal vi være en del av løsninga, sa bondelagslederen.