Grønnruss fra Tomb vgs Foto: Knut Olav ØvreeideNorges Bondelag mener at alle utøvere i landbruket skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Med grunnleggende kompetanse mener vi landbruksutdanning (agronom/gartner) i videregående skole eller tilsvarende. I tillegg trengs ungdom med landbruksutdanning til jobber innen rådgiving, utdanning, forskning og forvaltning.

For ungdom

Utdanningsprogram naturbruk gir en god start for ungdom som ønsker landbruksutdanning på alle nivå.

Etter Vg1 naturbruk og Vg2 landbruk og gartnernæring er det tre valgmuligheter:

  • Vg3 landbruk (yrkeskompetanse agronom)
  • Vg3 gartnernæring (yrkeskompetanse gartner)
  • Vg3 studieforberedende naturbruk (studiekompetanse)

Husk: Ungdom har nå rett til å ta studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning. Man kan altså få både agronomutdanning og studiekompetanse på fire år.

Yrkesutdanning for voksne

Flere naturbruksskoler/kompetansesenter tilbyr utdanning som agronom eller gartner som er spesielt tilrettelagt for voksne. Kontakt tilbyder for informasjon om hvordan den enkelte utdanning er organisert, se lenk nedenfor.

Les mer:

Norges Bondelag vil:

  • Jobbe for god landbruksfaglig utdanning for ungdom som skal inn i næringa, og at det utvikles fagskoletilbud innen landbruk og grønt entreprenørskap
  • Sikre høy agronomisk kompetanse gjennom gode kompetansetilbud for alle yrkesutøvere i landbruket
  • Arbeide for bedre samordning av rådgivningstjenstene i landbruket for å sikre bonden kompetent og effektiv rådgivning
  • Kreve høy landbruksfaglig kompetanse i offentlig forvaltning.