I samarbeid med MatMerk og med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge er Norges Bondelag i gang med informasjonsmøter om Inn på tunet over hele landet denne vinteren. Målet er å få flere bønder til å bli med i Inn på tunet-ordninga.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Barn- og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre er de som i hovedsak får tilbud om å delta i Inn på tunet, gjennom sine hjemkommuner.

Informasjonsmøtene for nye Inn på tunet-bønder blir holdt på gårder som allerede er med i Inn på tunet, og her deler bønder som er med i ordninga sine erfaringer. I tillegg deltar representanter fra MatMerk på møtene og orienterer om det administrative ved Inn på tunet. Inn på tunet. Det har allerede vært avholdt møter i Akershus, Rogaland og Troms.

Nord-Trøndelag Steinkjer 27.1.15
Sogn og Fjordane Angedalen, Førde 28.1.15
Hedmark/Oppland Landbrukshelga 31.1.15
Nordland                    Bodø                              12.2.15
Agder                          Lillesand                       18.2.15
Sør-Trøndelag Rissa                            
25.3.15