Nyheter

Trenger Norge bonden?

Nå kan du møte fjellbonden, konsulentbonden og storbonden. Alle bidrar til å utnytte ressursene og skape et landbruk med trygg mat for alle.

Trenger Norge bonden?

Nå kan du møte fjellbonden, konsulentbonden og storbonden. Alle bidrar til å utnytte ressursene og skape et landbruk for med trygg mat for alle.

Siste nytt fra WTO-forhandlingene

Arbeidet i WTO går fremover og landene ser etter løsninger. Dette hevder generaldirektøren i WTO. Utviklingslandene er skuffet at deres forslag ikke blir tatt alvorlig.

Heider til aktive lokallag

Årets lokallag i fylka har fått velfortent heider.

Kontraster for helseforskerne

Bønder har over lang tid levd med en vedvarende usikkerhet om fremtiden, høy økonomisk usikkerhet og lav lønnsomhet. Hvordan kan det være å leve i en slik situasjon over tid? spør fem helseforskere i denne kronikken.

Norge trenger bonden

Lokale bondelag er i disse dager ute i lokalmiljøet for å vise at Norge trenger bonden og lokke fram folks indre bonde.

Framtidsretta matproduksjon i hele landet!

Resolusjon fra Representantskapet i Norges Bondelag 26. mars 2015.

- Utgangspunktet er at vi har veldig lite å gi

Europaminister Vidar Helgesen forventer tøffe artikkel 19-forhandlinger, men sier regjeringen vil holde igjen.

Vi vil levere et krav som vi kan stå for

Leder Lars Petter Bartnes åpnet representantskapsmøtet.

Narasinfri kyllingproduksjon i gang

Flere produsenter har nå levert de første kyllingene produsert uten narasin til butikk. Norges Bondelag er glad for dette, men advarer mot å gå for fort fram.

Er du interessert i andelslandbruk?

Ny håndbok kan hjelpe deg i gang.

Krever ekstra rovdyrjakt også denne våren

Ekstra innsats våren 2014 førte til at færre sau og lam ble tatt av rovdyr. Bondelaget krever at Klima- og miljøministeren følger opp med nye uttak av rovdyr før dyr slippes på beite slik at tapene går ned også i kommende beitesesong.

Krever mat på norske ressurser

Miljø- og landbruksorganisasjoner krever at framtidens norske matproduksjon må basere seg på norske ressurser.

Norske bønder må mobilisere for økologisk produksjon

Etterspørselen etter økologiske råvarer øker, mens arealene for økologisk produksjon går ned. Flere må legge om til økologisk produksjon om ikke all veksten skal komme på importere råvarer.

Vegvesenet svikter matjorda

Statens vegvesen lovte 400 dekar ny jord som erstatning for nedbygd mark i Ås og Ski der ny E18 skal gå. Nå blir det bare 30 dekar ny jord.

Er du en bygdegründer?

Vi søker bygdegründere med pågangsmot til vår Askeladdpris på 30.000 kroner.

Vil ha opprydding i dagligvarebransjen

- Det haster å innføre lov om god handelsskikk, mener Bondelaget etter gårdagens avsløringer om maktforholdene i matvarebransjen.

Matprodusent med mot

Tor Jacob Solberg vart kåra til "Årets unge bonde" i 2014. Den unge bonden var til stor inspirasjon då han delte sine tankar om rekruttering og vegval med Sogn og Fjordane Bondelag sitt fylkesårsmøte.

Søk fagskole – bli agrotekniker

Ønsker du mer utdanning i driftsledelse, entreprenørskap eller spesialisering innenfor din produksjon? Det finnes nå flere grønne fagskoleutdanninger som gjennomføres på deltid over to år.

Alvorlig trussel mot distriktslandbruket

Ny rapport foreslår dramatiske endringer i melkekvoteordninga.

Vil ikke ha GMO-fôr i norsk landbruk

Fôrprodusenter sier de vil vurdere å importere GMO-råvarer til Norge dersom det blir etterspurt.

Mange innspill til Bondelaget

Hele 35 organisasjoner fra landbruket har vært innom Landbrukets hus i Oslo for å gi sine innspill til næringas krav til årets jordbruksoppgjør.

Viktig at forskningen er nær brukerne

To av Bioforsk sine forskningsstasjoner foreslås lagt ned.

Miljødirektoratet sier ja til import av GMO-mais

- Miljødirektorater tar ikke hensyn til naturen utenfor Norge, sier Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

15 besetninger med LA-MRSA

15 av totalt 30 mistenkte besetninger har nå testet positivt for LA-MRSA. Mattilsynet regner ikke med at kommer nye mistenkte besetninger.

Næringsinntekta fra jordbruket er for lav

Gjelda øker mens næringsinntekta er omtrent den samme for de fleste produksjonene.

Advarer IKEA mot å starte en farlig trend

Bioforsk hevder de kan gi IKEA løsningen på hvordan de kan bygge et nytt varehus i Vestby, uten at det går utover matproduksjonen. Norges Bondelag er bekymret for de langsiktige konsekvensene av et slikt eksperiment.

Gav råd om klimautslipp

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget arrangerte i dag høring om utslippsreduksjon fram mot 2030. Norges Bondelag deltok.

Ikke godt nok for matjorda

- Gode forslag, men de vil ikke bremse nedbygging av matjord, sier Brita Skallerud om grunnlaget for LMDs nye jordvernstrategi.

Fornøyd med at maten skal merkes bedre

Stortinget har bedt regjeringen om å ta initiativ til at maten i norske butikker må merkes bedre med både innhold og opprinnelsesland.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere