Norges Bondelag støtter fagbevegelsen når de i dag streiker mot endringer i arbeidsmiljøloven.

Mellom klokken 14 og 16 i dag går  LO, Unio og YS til politisk streik, i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern når det gjelder arbeidstid med risiko for lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt åpning for mer søndagsarbeid.

- Vi har grunnleggende tro på den norske samfunnsmodellen. Forhandlingsretten som er nedfelt i den norske samfunnsmodellen ivaretar mine rettigheter som enkeltperson på en god måte. Dette gjelder enten jeg er arbeidstaker, sjølstendig næringsdrivende bonde, eller i andre bransjer, sier leder Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

- Større usikkerhet for arbeidstakerne

Regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven vil svekke trepartssamarbeidet i arbeidslivet, et samarbeid som har bidratt til et velfungerende arbeidsmarked. Forslaget slik det foreligger, vil medføre større usikkerhet for arbeidstakerne.

- Når regjeringa kommer med forslag etter forslag som svekker organisasjonenes mulighet til å ivareta medlemmenes interesser, er det et angrep på den norske modellen, og det innebærer en maktforskyving vi ikke ønsker, sier Bartnes.

- Forpliktende samarbeid mellom stat, organisasjoner og næringsliv har gitt en balansert samfunnsutvikling og stabile rammevilkår for næringsliv. Det har gitt mulighet for en velferdsøkning og et samfunn basert på likeverd og muligheter for alle. Det vil vi å kjempe for å beholde.

1.nestleder Kristin Ianssen, Einar Frogner og Harald Velsand i Bondelaget var blant de som møtte opp for å støtte fagbevegelsen.