Lars Petter Bartnes snakker til unge tillitsvalgte på Landbruksakademiet. Foto: Signe Lindbråten, NBU.
 

Torsdag denne uka var nesten tredve ungdommer samla for å lære mer om landbrukspolitikk. Alle deltakerne er tillitsvalgte fra ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner, og det er Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag som arrangerte seminaret.

Deltakerne representerer ulike organisasjoner og partier som Grønn ungdom, AUF, Senterungdommen, Spire, Changemaker, Natur og Ungdom, Unge Venstre og 4H.

Grunnleggende landbrukspolitikk

- Vi ønsker å gi en innføring i grunnleggende og aktuelle problemstillinger knyttet til landbrukspolitikk og jordbruksforhandlingene, sier NBU-leder Gunn Jorunn Sørum.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes møtte ungdommen med et overordnet blikk på landbrukspolitikken og brukte erfaringer fra egen gård som eksempel.

- Landbruket som andre deler av samfunnet møter klimautfordringer. I løpet av de tjue årene jeg har drevet som bonde i Trøndelag, har vi fått tre uker lengre vekstsesong. Dette endrer måten vi produserer mat på, sa Bartnes.

Fossilfritt landbruk

Han presenterte også Norges Bondelags mål om et fossilfritt landbruk i 2030. For å få til det, må vi tenke nytt, blant annet at gjødsel ikke er avfall, men en ressurs for eksempelvis biogass og varme til bolighus.

- Ingen økonomer vil klare å effektivisere fotosyntesen. Vi har den samme effektiviseringen de siste tjue årene som amerikansk landbruk. Det er fordi matproduksjon er en biologisk produksjon, som er avhengig av jorda som ligger der den ligger, og fotosyntesen, sa Bartnes.

Foruten innledninger fra bondelagslederen, stod tidligere departementsråd i LMD Per Harald Grue og 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud på programmet. Ragnhild Duserud fra NBU og Årets unge bonde Tor Jacob Solberg konkretiserte politikken ved å bruke sine gårder som eksempel.