Nyheter

Kutt i Jarlsbergseksport rammer hvert ellevte melkebruk

Hvert ellevte melkebruk mister driftsgrunnlaget dersom regjeringa lykkes med å fjerne norsk eksportstøtte av ost. Det skal skje innen utgangen av 2019, går det fram av Globaliseringsmeldinga som ble lagt fram i dag.

Ikkje til å leve med på sikt

Det var rett å signere jordbruksavtala i år, men inntektsnivået til bønder må hevast, skriv Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag. Les kva han og andre fylkesleiarar meiner om jordbruksavtala.

Fakta om eksportstøtte

Regjeringa foreslår å fjerne eksportstøtta til Jarlsbergost. Eitt av elleve norske mjølkebruk kan dermed bli nedlagt.

Økt kunnskap gir bedre avling i Malawi

Prisca Anderson er modellbønde i Malawi. Som modellbonde har hun fått opplæring i bedre agronomi og bærekraftig produksjon gjennom Utviklingsfondets landbruksprosjekt, arbeidet støttes av Norges Bondelag.

Her er den nye jordbruksavtalen

Les om de viktigste endringene.

Valgnemndas innstilling til nytt styre er klar

Ledertrio innstilles til gjenvalg.

Er du en klimahelt?

Vi er på jakt etter det beste klimatiltaket i landbruket. Send oss ditt forslag innen 1. juni.

Bondelaget inngår avtale i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag har i dag inngått avtale med staten i jordbruksoppgjøret.

Regn på jordbruksavtalen

Her kan du regne på hvordan den nylig inngåtte jordbruksavtalen vil påvirke økonomien i din produksjon.

Småbrukarlaget bryter

Bondelaget forhandler videre.

Regn på det reviderte tilbudet

Nå kan du regne ut hvordan statens reviderte tilbud vil påvirke din inntekt.

- Kritisk fase av forhandlingene

Staten har lagt fram nytt tilbud på 295 millioner kroner. Jordbruket vil forhandle videre.

Forhandlingar på sjette dagen

Forhandlingane pågår framleis torsdag ettermiddag.

Omlegging av lammeslakttilskudd

I landbrukets krav er det foreslått å endre utbetalingen av lammeslakttilskuddet til å foregå over slakteoppgjøret. Utbetalingene vil da kunne komme åtte til ni måneder tidligere.

Forhandlingane pågår framleis

Landbruket og staten forhandlar framleis om ein jordbruksavtale for 2016.

Hører du bonden kaller høyt over jordet?

Bøndene i Alvdal har laget en hyllest til landbruk over hele landet med ny tekst til afterski-hit. Se musikkvideoen her.

Forhandler om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har etter en grundig gjennomgang av statens tilbud bestemt seg for å gå i forhandlinger med staten.

Talltriksing om bondens inntekt

Ved å presentere inntekten til bonden per foretak, gir regjeringen et uriktig bilde av bondens inntekt i statens tilbud.

Alt om jordbruksoppgjøret 2015

Regn på tilbudet

Her kan du finne ut hvordan statens tilbud vil påvirke inntekta på din gård.

10 millioner til biogass

Bli med på Innovasjon Norges pilotprosjekt for biogass.

Populær bondebutton

Så langt har 50 000 personer tatt bondetesten og funnet sin indre bonde på bondevenn.no.

Her er statens tilbud

Ramma på statens tilbud er på 90 millioner kroner. Det er en tidel av næringas krav.

Regjeringa tar ikke norsk matproduksjon på alvor!

- Tilbudet svarer overhodet ikke på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter for å øke norsk matproduksjon. Det er svært urovekkende at regjeringa ikke tar Stortingets krav om mer mat på norsk jord på alvor.

8 av 10 trivst godt som bonde

Bønder jobbar meir enn andre, men trivst godt i yrket sitt. Det er berre noko av det som kjem fram i Landbruksbarometeret 2015, som tar pulsen på norsk landbruk.

Tilbodet blir lagt fram

Tysdag legg staten fram sitt tilbod til årets jordbruksforhandlingar.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere