Lars Petter Bartnes fikk Norturas innspill til jordbruksforhandlingene av styreleder Sveinung Svebestad.

Kravet fremmes til staten i slutten av april, og arbeidet med å utarbeide kravet er nå i full gang. For at dette best mulig skal gjenspeile næringas behov inviteres alle landbruksorganisasjoner inn til møter med forhandlingsutvalget og representanter fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Denne uka har Tine, Nortura og Felleskjøpet gitt sine innspill, og forrige uke var følgende organisasjoner innom:

•Graminor


•Gartnerforbundet

* Gartnerhallen


•Matmerk


•Hjorteavlslaget


•Norsk Fjørfelag


•Orkla


•SKO


•Frøavlerlaget


•Oikos


•Norsk sau og geit


•Norske Landbrukstjenester


•Avlslaget for sidet trønder- og nordlandsfe


•Hoff


•Mobilslakt


•Pelsdyralslaget


•Tyr


•Veterinærforeningen


•Geno


•Norsvin


•NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke


•Norsk Gardsost


•Fiskå Mølle


•Nettverk for GMO-fri mat


•Birøkterlaget/Honningsentralen


•Senter for husdyrforsøk


•Norges Skogeierforbund


•Havreforeningen


•Kio


•Gamle kuraser


•Norsk Landbruksrådgivning


•Settepotetforeningen


•KLF