Som selvstendig næringsdrivende kan det være vanskelig å finne tid til å dra på kurs når kurset blir arrangert. Derfor har Norsk turistutvikling  i samarbeid med Norges Bondelag utviklet et nytt nettkurs som du kan ta når du vil og hvor du vil.

Driftsveilederen tar for seg driftsmessige forhold og utfordringer for bygdeturismeverter. Tema er blant annet driftsrutiner, markedskunnskap og markedsføring, salg/booking, service/vertskapsrolle, kvalitetssikring og økonomi. Her får du kunnskap og verktøy til å analysere egen bedrift, som kan legge et godt grunnlag for den videre driften og eventuelt videreutvikling av bedriften.

Det nettbaserte kurset er utviklet og drives av Norsk Turistutvikling AS. Norges Bondelag og HANEN har bidratt med faglige tilbakemeldinger. Dette praktiske verktøyet for bygdeturismeverter, koster for medlemmer i Norges Bondelag  3.760 kr (normalpris 4.700 kr). Ta kontakt med Norsk Turistutvikling på Lillehammer for nærmere informasjon – se: www.spiria.no.