Hans Edvard Torp

Kun 62 % av dreneringstilskuddet er innvilga. 

- Når bøndene i tillegg må ut med 200 000 kr fra egen lomme for å drenere et areal på 50 daa er ikke tilskuddet tilstrekkelig, sier Hans Edvard Torp, leder i kornutvalget i Norges Bondelag, og ber om økt satsing på drenering.

Høye kostnader

Utfordringen for bøndene er at man ikke finner det lønnsomt å investere i drenering tiltross for at det har positive effekter både på klima og avlingene.
Det gis inntil 1000 kr pr daa i tilskudd til drenering. Det ble i 2013 satt av 100 millioner kroner til drenering og nye 100 millioner i 2014. I 2013 ble det innvilga dreneringssøknader for 55 millioner kroner og i 2014 for 62 millioner kroner ifølge tall fra Landbruksdirektoratet. 
Kostnadene ved drenering er høye. I områder med lite stein ligger kostnadene pr daa på om lag 4000 kroner. Kostnadene er to til tre ganger så høye dersom dreneringsarbeidet må gjøres med gravemaskin. 


Mange positive effekter ved drenering

Godt drenerte arealer gjør at man unngår å få vassjuk jord som gir dårlig rotutvikling for plantene og redusert utnyttelse av næringa i jorda.

- Vassjuk jord gir lavere avlinger og større utfordringer for meg som bonde med å finne et lagelig tidspunkt for å så og høst avlingene mine på, sier Hans Edvard Torp som produserer korn og engfrø i Vestfold.

Økte nedbørsmengder som følge av klimaendringene bekymrer han. Med vassjuk jord får man lettere jordpakkingsskader ved kjøring med tunge landbruksmaskiner og det kan også dannes lystgass (N2O) som er en skadelig klimagass.


Øk satsingen på drenering

Statistikken fra landbruksdirektoratet viser at kun 62 prosent av tilskuddet er innvilga for 2014.

- Når landbrukstellingen fra 2010 viser at grøftebehovet i norsk landbruk er på om lag 800 000 er det et behov for en ytterligere stimulering til drenering, sier Hans Edvard Torp. Han foreslår at man vurdere å øke tilskuddssatsen pr daa og at man øker kapasiteten til dreneringsentreprenørene ved å godta å utbetale areal- og kulturlandskapstilskudd for å brakke arealet den sesongen man skal drenere.

- Da stimulerer man også til å gjennomføre dreneringstiltak i løpet av vekstsesongen, noe som vil slå positivt ut på lang sikt, sier Hans Edvard Torp, leder i kornutvalget i Norges Bondelag.

Kontaktperson: Elin Marie H. Stabbetorp