Salget av økologiske produkter økte med nesten 30 prosent i 2014. Det kom fram i den årlige gjennomgangen av markedssituasjonen for det økologiske markedet som Landbruksdirektoratet presenterte denne uken.

Salget i dagligvare kom opp i 1,7 milliarder kroner. Mye av veksten er på importerte varer. Samtidig gikk arealet og antallet bønder som driver økologisk produksjon ned. 220 færre gårdsbruk drives økologisk og arealet gikk ned med 4 prosent (inkludert karensareal).

Trine H. Vaag- Vi må snu trenden

- Dette er ikke bra da vi ser at importen tar over markedsandelen som norske bønder kunne produsert. Det gjelder særlig grønnsaker som potet og gulrot og frukt. Mange av forbrukerne ønsker nettopp norske økologiske råvarer, sier Trine Hasvang Vaag, økoansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Tallene er et anslag på importen av frukt og grønt. Anslaget er likevel høyt.

– Om vi ikke klarer å snu den negative trenden med lavere areal og færre bønder som driver økologisk, vil andelen importerte varer fortsette å øke, understreker Hasvang Vaag.

Vekst i salg av økologisk melk

Markedet har vært økende siden 2010, samtidig som nedgangen i arealene har gått ned fra 2012.
Det er svært gledelig at anvendelsesgraden av økologisk melk også øker, og den var i 2014 oppe i 48 prosent. Veksten i salget av økologisk melk er det Rørosmeieriet som har stått for. De sto for 22 prosent av melka som ble solgt som økologisk, opp fra 15 prosent i fjor.

Rørosmeieriet hadde en økonomisk vekst på 57 prosent fra 2013. Rørosmeieriet vil i 2015 møte den store veksten med å starte opp et meieri til på Tolga, som skal stå for søtmelkproduksjonen. I løpet av 2014 lanserte Tine to nye produkter, smør og helmelk. 

For første gang har økologiske grønnsaker gått forbi salget av økologisk melk, og er nå den største varegruppen. Veksten var på 46 prosent i 2014.