Nyheter

Framgang – men langt igjen for WTO

Det er framgang, men enno langt igjen i WTO-forhandlingane. Slik konkluderte WTO-direktør Azevedo etter møtet i forhandlingskomiteen denne veka.

Ønsker bærekraftig utvikling for pelsdyr

Norges Bondelag vil ha pelsdyrhold med god dyrevelferd som en del av norsk landbruk.

Dette innebærer kravet

Dette er våre prioriteringer i kravet til årets jordbruksforhandlinger.

Klimasmart landbruk i det grønne skiftet

Ni klimatiltak i jordbrukets krav.

Styrker kornøkonomien

- Vi prioriterer kornproduksjonen i årets oppgjør, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Mer matproduksjon på norsk jord

Jordbruket har lagt fram kravet til årets jordbruksforhandlinger. Les det her.

I morgen starter jordbruksoppgjøret

Landbruket overrekker kravet til staten i morgen kl 10.

Seier til grunneierne i Høyesterett

Viktig prinsipiell dom om tomtefeste avsagt i Høyesterett i dag.

Norsk kulturlandskap unikt i Europa

Det slår svensk professor fast.

Innspurt for jordbrukets krav

Krav i jordbruksforhandlingene presenteres fredag.

Søk grønn fagskole nå!

Det er fortsatt mulig å søke fagskole med oppstart høsten 2015. Det har kommet til et nytt tilbud med søknadsfrist 15. juni. I tillegg er også flere andre fagskoletilbud fortsatt åpne for søkere.

Her dyrker ordføreren poteter

Sør-Trøndelag Bondelag markerer FNs år for jord med potetdyrkekonkurranse for fylkets ordførere.

Krever bedre MRSA-erstatning

Svinebøndene ønsker å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier, men regjeringas forslag til erstatningsordning er for dårlig.

Rentenedgang forklarer inntektsvekst

Nye tall fra Budsjettnemnda viser en inntektsvekst for bonden på kr 48.900 over de siste to årene.

Yes, jeg ble bondevenn!

Over hele landet er bøndene ute for å fortelle hvorfor Norge trenger bonden. Her er noen glimt av den varierte aktiviteten.

Norge trenger bonden – nå må dere forsyne dere

Direktøren i Innovasjon i Norge mener det er muligheter for en ny ”gullalder” for norsk landbruk.

Bønder av alle slag

Politikerne fant sin indre bonde på Eidsvolls plass.

Bondefrokost på Eidsvolls plass

Onsdag byr Bondelaget og bondelagskokken på frokost. Vi vil vise stortingspolitikerne hvorfor Norge trenger bonden.

Nytt forslag om festeavgift et steg i riktig retning

Grunneierne kan øke avgiften når festeavtalene forlenges.

Nye fylkesleiarar på plass

Norges Bondelag har fått fem nye fylkesleiarar denne våren.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere